Nieuws

Harmonie Vorden Nieuws

Concert leerlingen juni 2022

Tijdens de Algemene ledenvergadering namen de dames van de activiteitencommissie het woord en lieten weten dat er een verrassing was voor het bestuur van 2021. Een mooi pakket werd aan de bestuursleden aangeboden vanwege de inzet en aandacht voor de leden van de muziekvereniging gedurende de coronaperiode. Trots tonen de bestuursleden het leuke pakket! 


Bestuur 2021 werd door de Activiteitencommissie in het zonnetje gezet. 

V.l.n.r. Theo Groot Nuelend, Agnes Kieskamp, Miranda Toebes, Erna Rondeel, Erwin Sportel, Leila Bunkers en Lian Nijenhuis. 

Genodigden, belangstellenden, foto’s en bloemen werden na het concert in de Dorpskerk vervolgens met bussen naar de begraafplaats in Vorden gebracht.

Tenslotte was er dit jaar tijdens de ALV ook nog een wisseling in het bestuur. Agnes Kieskamp was aftredend en Gertjan Uiterweerd heeft haar plaats ingenomen, hij zal zich gaan richten op algemene zaken. Gertjan speelt bas bij het orkest en jeugdorkest. 

Ook voorzitter Erwin Sportel en secretaris Lian Nijenhuis zijn voor een nieuwe termijn herkozen.

Waar 's ochtends muzikale klanken meegevoerd werden over de akkers van Vorden, klonk rond de klok van half 2 muziek rondom de dorpskerk in Vorden. 2 april 2022 stond in het teken van gedenken, het orkest van Harmonie Vorden opende deze middag. Een plotseling koudefront zorgde ervoor dat de muzikanten op zaterdag 2 april 2022 niet het concert kon uitvoeren in een tent maar in de dorpskerk, met medewerking van het kerkbestuur. 

Dit jaar werden de jubilarissen uit 2021 en 2022 gehuldigd. Jubilarissen Jeanine Heijenk en Christiaan Wichers waren verhinderd en worden op een later moment gehuldigd. Tijdens de jaarvergadering werden drie leden door voorzitter Erwin Sportel gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap van KNMO en Harmonie Vorden. Allereerst werd Robin Oonk gehuldigd voor het 12,5-jarige lidmaatschap.

In de ochtend van zaterdag 2 april klonken de eerste muziekklanken van het koperensemble in de omgeving van Hackfort. Aan de Kruisdijk werd een monument onthuld voor de gecrashte Lancaster W-4159, het koperensemble van Harmonie vorden werd gevraagd om het geheel muzikaal te begeleiden. De straffe wind nam het over en voerde de muziekklanken mee over de akkers van Hackfort, de plek waar de Lancaster gecrasht is. 

Op donderdagavond 21 april 2022 werd de Algemene Ledenvergadering in het Kulturhus gehouden. Agnes Kieskamp heeft tijdens deze ledenvergadering afscheid genomen van het bestuur.

- EERSTE CONCERT HARMONIE VORDEN IN 2022 -
 
Ieder jaar herdenkt de Vordense gemeenschap op 4 mei de 20 geallieerde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op de Algemene Begraafplaats.
Wie waren het? Hoe stonden zij in het leven? Een projectgroep ging op zoek naar de antwoorden, vonden deze en maakten er een boek van.