De geschiedenis van:
MUZIEKVERENIGING CONCORDIA VORDEN
in vogelvlucht
1869 - 2012


Gelukkig krijgt de jonge vereniging al snel steun van vooraanstaande dorpsgenoten die zich als donateur melden. Van het "NUT" krijgt Concordia een gift van vijftig gulden. De uitstaande schulden worden voldaan en er is zelfs nog geld over om er nog een paar instrumenten te kopen. In 1870 telt het korps al 17 leden die allemaal zijn voorzien van een instrument van de vereniging.


In 1874 wordt in de vorm van witte petten het eerste uniform aangeschaft. De petten kosten maar liefst negentig cent per stuk, maar het korps komt daardoor wel perfect voor de dag.
Dat een muziekkorps in de omgeving toen nog iets bijzonders was kunt u lezen in de volgende anekdote:


Op 13 mei 1874 viert het hele land het 25-jarig koningschap van Willem III. Helaas giet het de gehele dag, zodat de groots opgezette feestelijkheden in Zutphen uitgesteld moeten worden. De voor die dag ingehuurde Duitse muziekkapel keert onverrichte zaken huiswaarts.
De volgende dag is het weer opgeklaard en gaan de festiviteiten in Zutphen alsnog door. Maar wat is een feest zonder muziek? De stad Zutphen heeft geen orkest dus zal het een saaie bedoening worden. Een slimmerik bedenkt zicht dat er in Vorden een fanfarekorps bestaat. In vliegende vaart wordt er met een rijtuig naar Vorden gereden om Concordia op te halen. Men treft de voorzitter thuis, maar de overige leden zijn al naar Zutphen om te feesten. Geen nood! De instrumenten worden ingeladen en snel keren ze zonder muzikanten terug naar de stad. De politie wordt hier in de arm genomen om alle cafés af te zoeken en om zo de Vordense muzikanten op te trommelen.
Korte tijd later klinkt er vrolijke marsmuziek door de Zutphense straten, gespeeld door Vordense "mennekes". Dat het voor deze "mennekes" een daverend feest is geworden behoeft geen betoog. Het feest was gered en de meeste muzikanten kwamen pas de volgende dag weer boven water.
De Zutphense burgerij is Concordia zo dankbaar dat zij enige tijd later een heus vaandel aanbieden. Het eerste vaandel van Concordia!


concordia1890Concordia Vorden in de vroege jaren


De Vordense adel blijkt ten tijde van het 25-jarig jubileum Concordia een warm hart toe te dragen. In de feestcommissie ter ere van dit jubileum in 1894 hebben onder andere de Baron van Hackfort, Graaf van Limburg Stirum en Baron van Haeften zitting. Tijdens een receptie wordt er met waardering gesproken over de muzikale opluistering van de diverse plaatselijke activiteiten zoals de kermissen en koningsfeesten. Burgemeester Gallee is op dit moment voorzitter van de vereniging.


Om het jubileum te vieren wordt er een feestavond georganiseerd, de entreeprijs is voor die tijd nogal gepeperd, namelijk één gulden per persoon. Of het een gezellige en goed verlopen avond is geweest is niet bekend. Uit de kasboeken blijkt wel dat er gebakjes à 2½ cent en sigaren à 2 cent per stuk inkoop werden geserveerd.
In dezelfde vergeelde kasboeken is terug te vinden dat de contributie dan één dubbeltje per maand bedraagt. De onderwijzer Sieberg die inmiddels de repetities leidt ontvangt één gulden per week.


In 1913 start Concordia als harmonieorkest in de vierde afdeling van de federatie. Vol goede moed gaat men naar Renkum om daar aan een concours deel te nemen. Erg bemoedigend is het resultaat niet, nogal laconiek wordt de uitslag vermeld: "Concordia Vorden 10 punten, geen prijs." De muzikanten hadden zich meer voorgesteld van dit optreden, maar het wordt een enorme domper.


Van 1914 tot 1923 staat het korps onder leiding van dirigent Engelsma uit Zutphen. In deze periode is Concordia niet aangesloten bij de "federatie" en kan er ook niet worden deelgenomen aan concoursen. De toenmalige penningmeester, van Mourik, is in deze periode een grote steun voor de vereniging. Hij is een goed spreker die over het algemeen het woord voert, ook nadat hij tot ere-voorzitter is benoemd.


Op 1 januari 1924 schrijft Concordia zich, met 16 leden, weer in bij de federatie en klimt Concordia weer uit het dal. In september 1923 weet het bestuur de heer Derk Wolters als dirigent in huis te halen. Een gouden greep, zal blijken. Binnen vier jaar stijgt men van de vierde- naar de eerste afdeling harmonie dankzij het behalen van louter eerste prijzen.

In 1934 behaalt Concordia de afdeling uitmuntendheid door eerste prijzen te halen op concoursen in Enschede en Spankeren. Het kan niet op, maar dan breekt de oorlog uit. Muziek wordt even bijzaak.


Al snel na de bevrijding in 1945 wordt de draad weer opgepakt, nog steeds onder leiding van dirigent Derk Wolters. Men begint in de derde afdeling met een eerste prijs met lof van de jury, een nieuw tijdperk van ongekende successen breekt aan, met als absolute top het bereiken van de ere-afdeling.


In 1950 wordt de vereniging uitgebreid met een negen man sterke drumband o.l.v. B. Vlogman
De drumband is sinds de start aan veel ups en downs onderhevig totdat medio 1975 Piet Papperse zich over deze groep ontfermt. Er komt stabiliteit en het ledenaantal groeit. Mede door de enorme inzet van Piet Papperse en zijn dochter Joke gaat de drumband met sprongen vooruit.


Rond het honderdjarig bestaan in 1969 bereikt Concordia het dieptepunt in haar bestaan. Doordat het bestuur, gesteund door enkele leden de schouders er onder zet, komt Concordia ook door deze crisis heen. Net weer op de been gekrabbeld kan de jubileumuitvoering in 1971 uiteindelijk toch doorgang vinden. In deze moeilijke periode staat het korps onder leiding van Karel Wolters, de zoon van Derk Wolters.

concordia1971Concordia Vorden tijdens het 100 jarig bestaan.


In de periode 1974 t/m april 1985 staat het orkest onder leiding van dirigent H. Wendt uit Zutphen. Hij wordt in 1985 opgevolgd door de in Vorden woonachtige dirigent Hans Kraxner.
Concordia heeft in deze periode ruim 100 leden en het gaat de vereniging voor de wind. Mede door het bestuur onder leiding van de markante voorzitter Wim Barink gaat het in vele opzichten bergopwaarts.
Natuurlijk kan een moderne vereniging als Concordia niet zonder een eigen groep Mini- en Majorettes. Deze afdeling wordt medio 1980 aan de vereniging toegevoegd. In de eerste jaren is de leiding in handen van de uit Ruurlo afkomstige heer Schot. Deze wordt enige jaren later opgevolgd door Yvonne Braamhaar uit het Twentse Borne. Het blijkt niet eenvoudig om een majorettepeloton op de been te houden en daarom wordt eind tachtiger jaren besloten deze afdeling op te heffen.
Begin jaren negentig geeft Piet Papperse aan dat het voor hem tijd wordt om te stoppen als instructeur van de drumband. Met pijn in het hart neemt hij afscheid maar hij weet daarbij dat de drumband bij zijn opvolger Bert Lamers in goede handen komt.

In 1996 neemt Hans Kraxner als dirigent afscheid van Concordia. Zijn plaats wordt tijdelijk ingenomen door de uit Winterswijk afkomstige dirigent Hugo Klein Severt. De wisselwerking tussen Hugo en de muzikanten blijkt echter zo goed dat Hugo blijft en de uitdaging met Concordia aangaat.

In 1998 wordt op het KNFM-concours te Eibergen een eerste prijs met promotie behaald in de tweede afdeling. Gevolg is dat op 10 april 1999 deel genomen mag worden aan het topconcours te Arnhem. Als kampioen in de basisklasse keren de muzikanten terug naar Vorden. De leden geven hiermee zelf het mooiste cadeau aan de vereniging voor haar 130-jarig bestaan.

 

In november 2001 gaat Concordia wederom op concours naar Eibergen. Het resultaat mag er zijn: een eerste prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid. Ook dit resultaat leidt tot deelname aan het topconcours in Arnhem in 2002. Het kampioenschap in de basisklasse zit er net niet in, maar wel een eerste prijs.
In januari 2004 neemt de drumband afscheid van Bert Lamers. Bert heeft de drumband gedurende bijna 12,5 jaar gedirigeerd. Het ledental groeide en het niveau werd onder zijn leiding een heel stuk hoger. Mike de Geest neemt het stokje van Bert over en hoopt met nieuwe ideeën de drumband enthousiast te houden.
Begin 2006 laat dirigent Hugo Klein Severt het bestuur weten te willen stoppen, geen leuk bericht maar wel begrijpelijk. Als afsluiting van het voorjaarsconcert neemt het orkest afscheid en bedankt Hugo voor zijn inzet en als blijvende herinnering aan zijn werk bij Concordia wordt Hugo een klein kunstwerkje aangeboden.
De jonge dirigent Berjan Morsink volgt Hugo in september 2006 op en staat tot heden voor het orkest.

concordia2010De laatste groepsfoto van Concordia Vorden


 In augustus 2012 fuseert  Concordia samen met zustervereniging Sursum Corda in Harmonie Vorden. Er kan terug gekeken worden op een geschiedenis van ruim 140 jaar met vele hoogte- maar ook dieptepunten. Nog steeds leeft het enthousiasme van de oprichters voort en met veel inzet en plezier zal de geschiedenis nog vele jaren doorgaan in Harmonie Vorden waardoor dit hopelijk een terugblik is met een open eind……………………