VORDEN – Het boek ‘Muziekvereniging Concordia 143 jaar Vordense historie’ dat woensdagmiddag 6 maart in het Old Vorden Huus van oudheidkundige vereniging Oud Vorden werd gepresenteerd geeft een unieke inkijk in het reilen en zeilen van de Vordense dorpsgemeenschap gedurende de bijna anderhalve eeuw (1869 - 2012) dat muziekvereniging Concordia actief was. Wim Jansen (87) uit Zutphen ontving uit handen van Robert Ellenkamp het eerste exemplaar van het boek.

Door Jan Hendriksen

“Hoe ging men vroeger met elkaar om, hoe werden feesten georganiseerd en gevierd en hoe werden twee wereldoorlogen doorstaan? Op al deze vragen wordt in het 160 bladzijden tellende boek ‘Muziekvereniging Concordia 143 jaar Vordense historie’ ruimschoots antwoord gegeven. Met dank aan de initiatiefnemers van het boek: Wim Jansen, Gerrit Nijenhuis en Paul Bunkers en uitvoerder en uitgever Robert Ellenkamp. Muziekvereniging Concordia, die in 1869 werd opgericht, was tot aan de fusie in 2012 met Sursum Corda de oudste muziekvereniging van Vorden. “De ruim 140-jarige geschiedenis van Concordia is sterk vervlochten met de inwoners en de ontwikkeling van Vorden”, zo kwam Ellenkamp tot de conclusie toen hij door Gerrit Nijenhuis en Paul Bunkers was benaderd om al het materiaal dat men had verzameld tot een ‘leesbaar’ boek samen te stellen. En zijn opdracht was dat het boek ook interessant moest zijn voor niet muzikanten of oud-leden. En daar is Ellenkamp meer dan in geslaagd. 

Unieke en mooie inkijk in het reilen en zeilen van de Vordense dorpsgemeenschap

Historie
Voorafgaande aan de presentatie van het boek deed Gerrit Nijenhuis uit de doeken hoe het boek uiteindelijk tot stand is gekomen. “Jaren geleden vroeg Wim Jansen aan Paul Bunkers en mij, toen we destijds respectievelijk secretaris en voorzitter van Concordia waren, of hij de archieven van Concordia in mocht kijken. Hij wilde een verhaal maken over de historie van de vereniging, waarvan hij actief lid was geweest. Hij kreeg de sleutel van de kelder in het Dorpscentrum en heeft daar vele middagen doorgebracht. Steeds nam hij stukken mee naar huis. Doorlezen, scannen, schrijven en nog eens doorspitten.”

Manuscript
Uiteindelijk legde Wim Jansen de eerste 120 jaar van het bestaan van Concordia vast in een manuscript. En dat met een opdracht aan Gerrit Nijenhuis en Paul Bunkers. “Jullie moeten de laatste 23 jaar afmaken en er liefst een geheel van maken.” Gerrit Nijenhuis: “Door corona en andere omstandigheden was de opdracht blijven liggen. Maar in het najaar van 2022 hebben we de opdracht opgepakt. Min of meer bij toeval viel bij ons toen de naam van Robert Ellenkamp. Een oud-Vordenaar die bekend is met de geschiedenis van Vorden en getrouwd is met een voormalig lid van Concordia en tevens hoofdredacteur en uitgever. Hij was direct enthousiast en zag de opdracht wel zitten. De vorming van het uiteindelijke boek zowel de tekst, opmaak als uitgave is dan ook echt de verdienste van Robert. Daarvoor hulde.”

Dirigenten en voorzitters
Uniek tijdens de presentatie van het boek was dat ook de vier laatste actieve voorzitters Wim Barink, Peter Kraayeveld, Mark Heuvelink en Gerrit Nijenhuis en de drie laatste dirigenten Hans Kraxner, Hugo Klein Severt en Berjan Morsink van Concordia persoonlijk aanwezig waren en elk ook een boek uit handen van Gerrit Nijenhuis in ontvangst mochten nemen.

Verkrijgbaar
Het boek Muziekvereniging Concordia 143 jaar Vordense historie’ is verkrijgbaar via boekhandel Bruna in Vorden of te bestellen via de website www.omkijkpunt.nl zolang de voorraad strekt. De prijs van het boek is 24,95 euro (exclusief evt. portokosten). Het project heeft geen winstoogmerk. Mocht er een financiële opbrengst overblijven, dan doneren de schrijvers dit aan fusievereniging Harmonie Vorden.

 boek concordia