Tenslotte was er dit jaar tijdens de ALV ook nog een wisseling in het bestuur. Agnes Kieskamp was aftredend en Gertjan Uiterweerd heeft haar plaats ingenomen, hij zal zich gaan richten op algemene zaken. Gertjan speelt bas bij het orkest en jeugdorkest. 

Ook voorzitter Erwin Sportel en secretaris Lian Nijenhuis zijn voor een nieuwe termijn herkozen.
Huidig bestuur v.l.n.r.: Miranda Toebes, Theo Groot Nuelend, Erwin Sportel,
Erna Rondeel, Leila Bunkers, Lian Nijenhuis, Gertjan Uiterweerd.