Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen, welke samen het grootste sociale netwerk van ons land vormen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. En waar talent opgeleid wordt. Samen bereik je meer dan alleen en dáárom is verenigen zo belangrijk.

Rabobank is vanaf haar oprichting nauw betrokken bij clubs en verenigingen. Dat komt omdat zij als coöperatie ook een soort vereniging of club is. Daarom heeft Rabobank samen met NOC*NSF, AD.nl, LKCA en Kunstbende het initiatief genomen om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen. Dit jaar staat de veerkracht van de clubs centraal. We roepen alle clubs op om hun veerkracht zichtbaar te maken, anderen daarmee te inspireren en de waardering en erkenning te krijgen die ze verdienen.

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Naast de eervolle titel ‘Club van het Jaar’ en alle lokale, regionale en landelijke media-aandacht, ontvangen de landelijke winnaars een masterclass naar keuze van een expert en een professionele promovideo. Alle gemeente- en provinciewinnaars ontvangen een online embleem welke zij een jaarlang in hun communicatie mogen inzetten.

Voor Harmonie Vorden blijkt dat de vereniging enorm veerkrachtig is en steving in haar schoenen staat door in oplossingen te denken. Repeteren in de buitenlucht, een serenade geven in de tuin van Hotel Bakker en online sessies organiseren voor jong en oud, het is allemaal voorbij gekomen. De kracht van de Harmonie zit dan ook in het verbinden van mensen en daardoor draagkracht en saamhorigheid creëeren. Ook trots op de club? Laat het zien met een stem!

Stemmen
Van 19 april tot 24 mei mag er gestemd worden op www.clubvanhetjaar.nl 

Harmonie Vorden doet mee aan Club van het jaar!