Op donderdagavond 3 december 2020 werd er voor het eerst een extra digitale Algemene Ledenvergadering gehouden vanwege een bestuurswisseling. Marlies Boerstoel heeft tijdens deze ledenvergadering afscheid genomen van het bestuur.

Marlies Boerstoel werd door voorzitter Erwin Sportel bedankt voor haar inzet voor de jeugd en de opleiding daarvan in de afgelopen jaren. Marlies kan terugkijken op een mooie en succesvolle periode. Via de digitale weg is Leila Bunkers verkozen en voorzitter Erwin Sportel heette haar dan ook digitaal welkom in het bestuur. Leila is jaren lid van Harmonie Vorden en fanatiek vrijwilliger in o.a. de activiteitencommissie en concertcommissie. Leila Bunkers neemt de taken van Marlies over en gaat zich richten op de jeugd van Harmonie Vorden. Een belangrijk onderdeel van de vereniging, want de jeugd heeft de toekomst! Mocht u nog een zoon en/of dochter hebben die staat te trappelen om een muziek te maken? Informeer eens bij Leila wat de mogelijkheden zijn, contactgegevens staan vermeld op de site van Harmonie Vorden.