Hier het beleidsplan zoals dat is vastgesteld op de algemene ledenvergadering in het voorjaar 2016.